Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Fotograf: Christel Lind

Digitalt lärande

Det är viktigt att dagens unga får med sig de förmågor från skolan som kommer behövas i framtidens samhälle och arbetsliv. Den digitala kompetensen är en nyckelkompetens för ett livlångt lärande.

En-till-En

Falkenbergs kommun satsar sedan hösten 2007 på att förse elever med personliga datorer. Grundskolan var först ut och från och med höstterminen 2012 omfattar detta alla elever från årskurs 7 till och med alla nationella program på gymnasieskolan. Utvecklingen av digitala lärmiljöer sker även i förskola och lägre åldrar främst med hjälp av läsplattor.

Kommunen satsar på En-till-En med målsättning att öka kvaliteten på utbildningen i kommunens skolor, utveckla nya metoder och arbetsformer, öka lusten att lära hos såväl elever som pedagoger samt öka elevernas måluppfyllelse och resultat.

Vad säger forskarna?

Falkenberg har valt att samarbeta nära med forskningen för att utvärdera de digitala lärmiljöerna. Det har skett genom ett samarbete med IT- universitetet i Göteborgs universitet under tre år. Idag ingå Falkenberg även i forskningsprojektet Unos uno som bedrivs av Örebro universitet.

Projektet En-till-En har under projekttiden följs på nära håll av forskare. Martin Tallvid, doktorand vid IT-universitetet i Göteborg har arbetat med detta under hela den tre år långa projekttiden, de två första åren tillsammans med Helena Hallerström Fil dr i rättsociologi vid Lunds universitet. I maj 2008 presenterade de sin första av totalt tre rapporter om projektet och dess utveckling och nu, dryga två år senare, publicera den tredje och avslutande rapporten, En-till-En, Falkenbergs väg till Framtiden? .

Kort om den tredje och sista forskningsrapporten

”En-till-En – Falkenbergs väg till framtiden?” är den tredje och avslutande utvärderingsrapporten om satsningen på en dator per elev i Falkenbergs kommun. Satsningen har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt och bidrog till att Falkenberg utsågs till Sveriges IT-kommun 2009.

Detta skolutvecklingsarbete har utvärderats sedan starten och två delrapporter har tidigare publicerats. Först ”En egen dator som redskap för lärande” (Hallerström & Tallvid, 2008), och därefter ”En egen dator i skolarbetet – redskap för lärande?” (Tallvid & Hallerström, 2009). Båda dessa rapporter beskriver ett lyckat skolutvecklingsarbete med få problem.

Utgångspunkten för alla tre rapporterna har varit att följa och studera vad som händer med lärandet i och utanför klassrummen när man ger alla lärare och elever tillgång till en personlig laptop för skolarbetet.

I denna slutrapport analyseras och kommenteras projektets tre övergripande målsättningar:

  • att utveckla arbetsformer och metoder
  • att göra lärandet mer lustfyllt 
  • att öka elevernas måluppfyllelse och resultat

I diskussionen redogörs också för vad utvärderaren menar är Falkenbergs fyra F, fyra framgångsfaktorer som pekas ut som extra betydelsefulla för att ett skolutvecklingsarbete ska bli framgångsrikt och placera skolan på vägen mot framtiden:

  • Förankringen
  • Förvaltningen
  • Friheten
  • Fortbildningen
Sidan uppdaterad: 2017-03-28