Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Utbildning Falkenberg

Utbildning Falkenberg är den vision som barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg arbetar efter. För Utbildning Falkenberg står kunskap och lärande i centrum och en övertygelse att alla barn och elever kan och vill lära.

En kunskapsresa mot toppen

Vi tror att höga förväntingar på alla barn och elever, förtroendefulla relationer, kompetent personal, goda pedagogiska ledare samt kontinuerlig uppföljning av barns och elevers progression i lärandet är avgörande faktorer för barn och elevers kunskapsresa.

Kvaliteten avgör

Utbildning Falkenberg har förskolor och skolor med god utbildningskvalitet. Men bra kvalitet kan alltid bli bättre. För att kunna utveckla utbildningar med högsta kvalitet behövs effektiva redskap. Utbildning Falkenberg är ett förbättringsprojekt, vilket syftar till att göra Falkenbergs kommun till en utbildningsplats med mycket höga studieresultat.

Prioriterade områden 

  • Inkluderande undervisning
  • Formativ undervisning
  • Kollaborativt lärande


Sidan uppdaterad: 2017-09-01