Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Stipendier och fonder

Barn- och utbildningsnämnden delar varje år i december ut medel ur två stipendier: Falkenbergs skolfond och Per Svenssons Donation.

Ansökan ska ha kommit in senast den 31 oktober till barn- och utbildningsförvaltningen. Fyll i ansökningsblankett och bifoga en motivering till varför du ska få stipendiemedel, utifrån de kriterier som anges för respektive fond. Bifoga eventuella dokument som styrker din ansökan. För de två fonderna finns särskilda regler för utdelning som du ska uppfylla för att kunna få del av fondmedlen.

Falkenbergs skolfond

Efter att 10 procent av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstående medel utdelas till förmån för eleverna vid skolväsendet i kommunen företrädesvis för

  • belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit
  • belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott
  • stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola
  • hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands
  • för studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, förvärv av materiel eller andra saker. Kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

Stiftelsen Per Svenssons Donation

Avkastningen skall användas till följande ändamål:

  • i första hand studiehjälp åt obemedlade och mindre bemedlade skötsamma ungdomar från Okome socken för studier vid högre skolor
  • i andra hand såsom bidrag till inom Okome socken verksam förening (-ar) eller sammanslutning (-ar) som, genom kultur- och hembygdsvårdande verksamhet eller på annat sätt verkar för berikande av bygdens kulturella liv, visar sig därav förtjänt.

Om du gått på Falkenbergs gymnasieskola

Om du varit elev på Falkenbergs gymnasieskola kan du även söka Heljasfonden och Wikströms stipendiefond. Läs mer om dessa i länklistan.


Sidan uppdaterad: 2016-05-25