Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Skolskjuts

Skolskjuts är kostnadsfria resor till och från skolan. Eleven åker då skolbuss, allmän kollektiv­trafik eller skoltaxi. Resor till och från fritidshem eller förskola är inte skolskjuts utan dessa resor ansvarar föräldrarna för.

Elever i grundskolan har oftast rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och den skola som kommunen anvisat överstiger:

  • 2 km för elev i årskurs F-2
  • 3 km för elev i årskurs 3-5
  • 4 km för elev i årskurs 6-9

Hur lång är handläggnings­tiden?

Från det att en komplett ansökan om skolskjuts kommit in till barn- och utbildnings­­förvaltningen kan handläggnings­­tiden vara upp till tre veckor beroende på om exempelvis omplanering av bussturer behöver göras.

Ansökningar som kommer in under sommaren handläggs i början av augusti innan skolstart. För att garantera ett beslut om skolskjuts innan skolstart ska din ansökan kommit in senast första juni.

När ska du göra en skriftlig ansökan?

Om ditt barn har det avstånd mellan hem och skola som ger rätt till skolskjuts behöver du inte göra en skriftlig ansökan utan ditt barn beviljas normalt skolskjuts automatiskt. När rätten till skolskjuts ska prövas på grund av trafik­förhållande, en elevs funktionshinder eller andra särskilda skäl behövs en skriftlig ansökan. Du som vårdnadshavare ansöker då med e-legitimation direkt via datorn i kommunens självservice.

Vad gäller vid växelvis boende?

Om ditt barn har växelvis boende kan barnet ha rätt till skolskjuts från den ena eller båda adresserna. En förutsättning är att avstånds­kriterierna uppfylls och att båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Falkenbergs kommun. En skriftlig ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs via kommunens självservice.

Kan ditt barn få skolskjuts vid val av skola?

Möjligheten att få skolskjuts blir mer begränsad om ditt barn gör ett eget val av skola, till exempel friskola i Falkenbergs kommun eller annan kommunal skola (även utanför kommunen). Skolskjuts vid val av skola beviljas endast om avståndskravet uppfylls och om det inte medför någon merkostnad för kommunen jämfört med om eleven gått på anvisad skola. En skriftlig ansökan om skolskjuts vid val av skola görs via kommunens självservice.

Varje ansökan om skolskjuts prövas individuellt av planerare på barn- och utbildnings­förvaltningen.

Sidan uppdaterad: 2017-03-08