Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

För skolledare

När eleverna samverkar med näringslivet börjar eleverna tänka mer på sin framtid!

För att samverkan ska vara meningsfull i en inlärningssituation behöver den kopplas direkt till styrdokumenten, alltså att spara tid istället för att "stjäla" tid från undervisningen. Det finns många fördelar med en väl utvecklad samverkan mellan skola och närringsliv:

För skolan

 • Skolan får möjlighet att uppfylla styrdokumenten som tydligt kräver enreprenöriell samverkan med närsamhället.
 • Skolan får tillgång till aktuell expertis som ger pedagoger och skolpersonal större inblick i den verklighet som de ska förbereda eleverna för.

För lärare

 • Lärarna kan höja kvaliteten på sin undervisning och genom samarbete uppnå läroplansmål och kursmål ännu bättre än de gör på egen hand.

För elever

 • Eleverna blir inspirerade och motivierade att lära när de ser att skolämnena är relevanta för deras vardag och framtid samt förstår vad som krävs av dem för att de ska ta sig mot sina mål.
 • Eleverna får "bonuskunskaper" i form av till exempel förmåga att leda projekt, social kompetens eller prestationsförmåga vilket ger dem stora fördelar i fortsatt utbildning och arbetsliv.
 • Eleverna får en bättre förståelse för vad de kan uppnå och vilka yrkesvägar de har att välja på.

För företag

 • Arbetsplatser får möjlighet att nå ut med information om sin egen verksamhet, få feedback på sina prestationer och att i somliga fall synas i media eller samla goodwill.
 • Arbetsplatser får möjlighet att påverka innehåll och utformning av utbildning för framtida arbetstagare samt locka till bristyrken och får i detta stöttning från skolan i hur man vänder sig till barn och unga.
 • Arbetsplatser från tillgång till nya fräscha idéer och hjälp att genomföra projekt.

För kommunen

 • Kommunen blir en mer attraktiv utbildningsplats och kan också locka fler att stanna genom att under skoltiden visa på alla möjligheter som finns inom samhällets gränser.
 • Kommunen får fler initiativrika invånare som redan under skoltiden lär sig fördelen i att ha ett brett kontaktnät och god social kompetens.
Sidan uppdaterad: 2017-08-21