Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Prao - en vecka för elever i åk 7 och 8

Prao (praktik) är ett led i utbildningen och ger eleverna möjlighet att skaffa sig erfarenheter och kunskaper om arbetslivet. Eleverna ordnar en prao-plats själva, men får vägledning och stöd. På denna sida hittar du som pedagog information om bland annat aktuella blanketter, exempel på arbetsuppgifter i anslutning till prao, råd och riktlinjer samt praoperioder. Prao är ett obligatoriskt inslag i Falkenbergs kommunala skolor och inte möjligt att välja bort.

Råd och riktlinjer

Läs PRAO-guiden i länkmodulen. Längst ner i länkarna finns också tips på arbetsuppgifter under prao-perioden. Ett sätt att hålla kontakten med eleverna under praoveckan kan vara genom t.ex. att bilda en facebookgrupp som man sedan kan utveckla och diskutera olika frågeställningar olika dagar. Prao-foldern delas ut i samband med föräldramöte i 7:an till föräldrarna i hopp om att man kan ta emot någon från klassen (helst inte det egna barnet) på förälderns arbetsplats.

  • Sätt in prao i ett sammanhang
  • När eleverna ordnar sin praoplats: undersök nätverket, träna på att ta kontakt
  • Kostnadsfri lunch på närmaste kommunala grundskola
  • Prao-busskort finns på skolans expedition (gäller på busstrafik i hela regionen under en vecka)
  • Arbetstider inom kl 06:00-20:00
  • Aldrig farligt eller tungt arbete

Företagskontakter

Kontaktnätet är viktigt när man söker prao. Likaså att eleverna är ute i god tid. Det finns en företagsbank som revideras kontinuerligt där man kan få tips på företag som vanligtvis tar emot prao-elever. Den tittar pedagoger och praosamordnare på tillsammans vid besök på skolan om önskemål om detta finns. Det går också bra att ringa eller maila vid frågor. För våra nyanlända elever finns det för de flesta möjlighet att göra sin prao på en arbetsplats där någon talar samma språk. Samtliga elever ska ha möjlighet till prao, men det kan se olika ut beroende på individens behov. Glöm inte informera arbetsplatsen om elever med särskilda behov.

Blanketter

Aktuella blanketter finns i länklistan. Fyll i de uppgifter som gäller för din klass i fälten. Blanketterna finns också tillgängliga för företag, vårdnadshavare och elever via hemsidan.

Uppföljning

Ta gärna några minuter för att fylla i utvärderingsenkäten som finns länkad för både pedagoger och för eleverna i samband med uppföljning och reflektion efter prao.

Sidan uppdaterad: 2017-08-21