Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

APL och praktik på gymnasiet

APL, praktik och skuggning

APL (arbetsplatsförlagt lärande) finns på samtliga yrkesförberedande program på Falkenbergs gymnasieskola och innefattar minst 15 veckor på tre år. På gymnasieskolans Google drive finns information avseende APL. Gå in via drivern - elevhandledardok. - inför APL. Här finns också en översikt över tecknade försäkringsavtal med arbetsplatser som vi tillsammans håller uppdaterad.

På Introduktionsprogrammen finns olika modeller av praktik efter överenskommelse mellan skolan, företaget och eleven. Vid intresse kontakta Susanne Thaler, praktiksamordnare.

Eleverna i år 2 på samhällsvetenskaps- och humanistprogrammet har två dagars praktisk anknytning till kursval genom skuggning på arbetsplatser. Vi kallar det för OVK, OmVärldsKontakt. Teknikprogrammet har skuggning för år 3, två dagar per läsår.

Gymnasiesärskolans nationella program, hälsa, vård och omsorg (HVO) har 22 veckors APL. Gymnasiesärskolans individuella program, IA, har individanpassad praktik. Dessa elever har ibland assistent med sig. För mer info kontakta Johanna Lindahl Sten, studie- och yrkesvägledare.

Kvalitetsmärkning


Vilka företag/organisationer får kvalitetsmärkningen?
De som är goda föredömen genom att ta emot elever i sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och med gott bemötande. Det kan handla om APL, praktik, prao, skuggning, fadderföretag, studiebesök, skolbesök eller dyl. Dessutom ska det vara vid fler än enstaka tillfällen.

Ni avgör vilka företag/organisationer som ska erhålla märkningen och skickar därefter namnen på dessa till skola/arbetslivsutvecklaren (så att inte samma företag får flera besök -bra om vi vet om varandra!)

Ta med ett klistermärke som man kan sätta upp i entrén eller annorstädes ut till företaget. De får dessutom en grafisk profil att lägga upp via hemsidan om de vill. Deras namn kommer att finnas med på kommunens hemsida som en samarbetspartner, tillsammans med övriga. På detta sätt visar vi uppskattning för den tid företaget lägger ner på samarbete med skolor. Vi vill också uppmärksamma företagets kunder och leverantörer på att man är engagerade i de ungas utbildning.

Detta gör ni som ansvariga för APL/praktik:

- Välj ut vilka företag ni anser bör erhålla kvalitetsmärkning och maila namnen på dessa till helena.johansson@falkenberg.se

- Besök företagen och berätta om märkningen (gärna i samband med elevbesök) samt ta med klisterdekal!


Bild på kvalitetsmärkning
Sidan uppdaterad: 2017-08-02