Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Samverkan skola-arbetsliv

Samverkan mellan skola och arbetsliv berör alla som arbetar i och utanför skolan, och det handlar om mer än praktik och arbetsliv. Det handlar om att skapa en skola med kontakter mot omvärlden och att använda omvärlden som resurs i klassrummet. Eleverna förbereds inför livet som vuxna. Vi vill väcka nyfikenhet, framtidstro och bidra till ett gott självförtroende.

I läroplanen nämns samverkan mellan skola och arbetsliv flera gånger. Det är ett uppdrag som skolan har och inte kan väljas bort. Ett samarbete är en investering i våra barn och ungdomar, i närings- och föreningslivet  och i samhället i stort – en investering för framtiden! Genom samverkan sätter vi in lärandet i ett naturligt sammanhang och ger förutsättningar för ungas engagemang vilket i förlängningen bidrar till ett positivt företagsklimat i förändring.

Det övergripande målet är att eleverna ska se kopplingen mellan utbildning och arbetsliv och därigenom uppleva skolan mer meningsfull.  

Vi strävar efter en röd tråd genom hela skoltiden och ser stora vinster i ett gott samarbete med arbetslivet från att barnen går i förskolan, genom grundskolan, vidare upp till gymnasiet och så småningom till högskolan. Det innebär också samarbete i olika former med förskola och med högskola och universitet.

Den här webb­platsen ska förenkla för samverkan mellan skola och näringsliv i Falkenbergs kommun. Har du fler idéer om vad som vore bra att hitta här? Skriv gärna i kontaktformuläret nedan.

 


Sidan uppdaterad: 2017-09-08