Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Nominera till pedagogiskt pris 2018

Vad är pedagogiskt pris?

I Falkenbergs försklor och skolor arbetar vi för att barn och elever ska ges de bästa förutsättningarna till det goda lärandet. En viktig utgångspunkt för detta är en undervisning baserad på vetenskaplig grund. Barn- och utbildningsnämnden vill därför uppmärksamma pedagogiska insatser som särskilt har bidragit till ökad kvalitet i våra barns utbildning och lärande, utifrån de tre förhållningsätt som vi gemensamt arbetar med: inkluderande undervisning, formativ undervisning och kollaborativt lärande.

Pedagogpriset fördelas på de tre verksamhetsformerna förskola, grundskola  och frivilliga skolformer.

De tre priserna (10 000 kr per verksamhetsområde) delas ut för redan gjorda insatser. Prissumman ska användas till kompetensutveckling, inköp av litteratur, studiebesök eller annat för att stimulera till nytänkande när det gäller didaktik, metodik och pedagogik.

Nominera senast 27 april

Alla elever, vårdnadshavare, kollegor och förskolechefer/rektorer kan nominera kandidater. En tydlig och utförlig motivering ska följa med nomineringen utifrån fastställda kriterier som finns i nomineringsblankettenWord.

Vi ser fram emot era nomineringar!


Sidan uppdaterad: 2018-03-07