Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun är på rätt väg inom skolan

Falkenbergs kommun är på rätt väg inom skolan och fortsätter med förbättringsarbetet inom vissa områden. Det visar en granskning som Skolinspektionen har gjort av flera kommunala skolor samt barn- och utbildningsförvaltningens övergripande skolarbete.

Skolinspektionen gör kontinuerliga besök i landets skolor. Syftet är att få fram det som inte fungerar på skolorna och att skolorna ska bli medveten om att de ska förbättra sitt arbete.

"Tillsynen visar att vi gör ett bra jobb"

– Överlag visar tillsynen i kommunen att vi gör ett bra jobb och att vi är på rätt väg. Inom förskola, fritidshem samt vuxenutbildningen tycker Skolinspektionen att vi tar vårt ansvar som huvudman fullt ut, säger Pia Hjertström, verksamhetschef för kvalitet och utveckling.

Skolinspektionen pekar också på områden där skolorna kan bli bättre. Inom flera områden jobbar Falkenbergs kommun redan med förbättringsarbeten, som en del det långsiktiga arbetet med förbättringsplanen Utbildning Falkenberg.

– Det är bra att Skolinspektionen tittar på det vi gör. Det gör att vi kan utveckla skolan ytterligare, säger Kerstin Angel (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Skolorna behöver fler psykologer

Bland det som kan förbättras lyfter Skolinspektionen bland annat fram att det finns för få psykologer i tjänst. Inom den centrala barn- och elevhälsan finns idag fyra tjänster, men alla tjänster är inte tillsatta.

– Pyskolog är ett bristyrke och i perioder drabbar det olika kommuner. Vi har därför under de senaste åren jobbat intensivt med rekryteringsfrågan. Vid behov köper vi också in tjänster, säger Maria Nebel, verksamhetschef för barn- och elevhälsa.

Två skolor helt utan anmärkningar

Utöver att se på det övergripande arbetet har Skolinspektionen också besökt sju skolenheter. Vid Söderskolan och Långavekaskola har Skolinspektionen inget att anmärka på.

Forskare hjälper i förbättringsarbete

Vid flera skolor ser inspektionen att elevhälsan behöver arbeta mer förebyggande. Under vårterminen inleder barn- och utbildningsförvaltningen ett samarbete med forskaren Petri Partanen för att stödja skolorna i att kunna ta tillvara på elevhälsans kompetens i ett förbyggande arbete.

Trygghetsarbete fortsätter på Apelskolan 1 (F-5)

Skolinspektionen var bland annat på Apelskolan 1 (årskurs F-5) i Ullared. De såg att det fanns brister i några av grupperna på skolan och det påverkar studieron i klassrummen. Skolan är medveten om läget och startade i höstas ett trygghetsarbete på skolan.

– Alla elever ska kunna ha studiero och känna sig trygga i skolan. Arbetet är igång och vi är inte ända framme än. Både skolan, personal och elever är överens och medvetna om vart man vill, säger Madeleine Hyllsjö, rektor på Apelskolan 1.

Det här händer nu

Falkenbergs kommun kommer ha en kontinuerlig dialog med Skolinspektionen för att visa hur skolorna och barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med det som inspektionen pekar på.

– Mycket känner vi till och är därför igång med konkreta förbättringsarbeten. Det är ett långsiktigt arbete och vi kommer att se effekter framöver, säger Pia Hjertström.

Det här har Skolinspektionen tittat på

Under hösten 2017 har skolinspektionen besökt Falkenbergs kommun. De har tittat på det övergripande arbete som kommunen gör inom:

 • förskola
 • fritidshem
 • grundskole- och förskoleklassverksamheten
 • grundsärskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola
 • vuxenutbildning

Skolinspektionen har också tittat på hur sju olika skolenheter jobbar inom sex olika områden:

 • trygghet och studiero
 • undervisning och lärande
 • extra anpassningar och särskilt stöd
 • bedömning och betygsättning
 • förutsättningar för trygghet och lärande
 • styrning och utveckling av verksamheten

Dessa skolor har Skolinspektionen besökt:

 • Apelskolan 1
 • Långavekaskolan
 • Grundsärskolan Hjortsberg - Tullbro
 • Tångaskolan (F-5)
 • Älvseredsskolan
 • Gymnasiesärskolan vid Falkenbergs Gymnasieskola 5
 • Söderskolan

Besluten i sin helhet kan man läsa på skolinspektionen:

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad: 2018-01-16