Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

"Vi behöver lära oss av dem som är absolut bäst"

Falkenbergs kommun fortsätter att förbättra skolan. Som en del i arbetet reser skolpersonal och förskolepersonal i Falkenberg till Japan för att lära sig det senaste om vad som kan förbättra lärandet i klassrummen.
– Vi behöver lära oss av dem som är absolut bäst, säger Pia Hjertström, verksamhetschef för kvalitet och utveckling.

I våras höjde barn- och utbildningsnämnden ambitionsnivån för skolan i Falkenberg genom en ny förbättringsplan, Utbildning Falkenberg. Planen sträcker sig över fem år och målet är att förbättra undervisningen i kommunens skolor så att alla elever hela tiden når nya mål och får bättre resultat.

Konferens med världsledande forskare

Det är mot den här bakgrunden som en grupp av pedagoger och skolledare från både förskola och skola samt personal från barn- och utbildningsförvaltningen reser till konferensen WALS. Konferensen pågår under fyra dagar och är en pusselbit i hela förbättringsarbetet.

– På konferensen föreläser världsledande forskare om hur man kan förbättra undervisningen i klassrummen genom så kallad lesson studies och learning studies. Det är två arbetssätt som vi håller på att implementera i Falkenberg och därför är det viktigt att vi lär av de bästa, säger Pia Hjertström.

Skyldighet att förbättra undervisningen

Lesson studies är ett arbetssätt där en grupp lärare tar fram undervisning för en lektion som de sedan testar mot en grupp elever. Därefter utvärderar lärarna undervisningen systematiskt och vässar lektionen till nästa grupp.

– I Japan har man under många år jobbat med lesson studies, i Sverige har vi precis kommit igång med att ta läraryrket från ett ensamjobb till ett tillsammansjobb. När vi vet att undervisningen kan bli bättre har vi en skyldighet mot eleverna att också förbättra den. Det har de rätt till, säger Fanny Gunnarsson, kvalitetsstrateg.
En del av konferensen inkluderar studiebesök på japanska skolor där lesson studies är en självklar del av vardagen.

Plan för att sprida kunskapen

Gruppen som deltar på konferensen består av tolv personer som alla har nyckelroller inom sina olika områden. De har till uppgift att sprida den nyvunna kunskapen på sina arbetsplatser i Falkenberg, och det kan till exempel ske genom seminarier. Även inför resan har deltagarna gått igenom vad som väntar på konferensen i syfte att kunna välja de föreläsningar och seminarier som ger mest för skolan i Falkenberg.

– Under konferensen kommer vi att ha avstämningar för att vi tillsammans ska kunna reflektera och utvärdera det vi har varit med om, säger Pia Hjertström.

Konferensen hålls på olika ställen från år till år. Förra året arrangerades konferensen i England och Falkenbergs kommun deltog även där.

Sidan uppdaterad: 2017-11-20