Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Skolplan revideras för F-6 och F-9

I september 2016 fattades ett beslut i barn- och utbildningsnämnden kring en ny skolorgansation och en investeringsplan. Kommunfullmäktige 28 mars 2017 fattades nya beslutet kring investeringsplanen.

För att säkerställa att alla barn får plats i förskolan och grundskolan behöver Falkenbergs kommun göra stora investeringar. Bakgrunden är att Falkenbergs kommuns befolkning växer. De nya invånarna väljer främst att bosätta sig i kustområdena och i Falkenbergs stad. I andra delar av kommunen är befolkningsnivån stabil eller något vikande.

F-6 och F-9

Det nya beslutet innebär att alla skolor ska ha minst från förskoleklass upp till årskurs 6, F-6. De skolor som i dag har F-9, ska fortsätta ha det. Bakgrunden är flera medborgarförslag, som ville att politikerna skulle ändra beslut kring att ha F-3 på mindre skolor.

Tidigare beslut påverkar

En ny skola, F-9, ska byggas i Tröingebergsområdet. I samband med det avvecklas Vinbergsskolan (läs mer om ny plats för skolan i Tröingebergsområdet här).

Enligt beslut från tidigare i år blir också grundsärskolan kvar i centrum (läs mer om grundsärskolebeslutet här).

Ny plan klar i november

Barn- och utbildningsnämnden har nu fått i uppgift att ta fram en ny plan för grundskolan, med reviderad tidplan och reviderad ekonomisk kalkyl. Den nya planen ska planen ska även innefatta barn- och utbildningsnämndens andra verksamheter såsom förskola, frivilliga skolformer samt vuxenutbildningen och vara klar till november, då fullmäktige beslutar om budget inför de kommande åren.

Sidan uppdaterad: 2017-03-28