Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Fler paviljonger och bättre placering av idrottshall

På kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdagen var det flera ärenden som berörde skollokaler. Det handlade dels om paviljonger, dels om idrotthallen i Glommen som kan bli försenad.

Det kan bli fler paviljonger på Hjortsbergsskolan och Fajansskolan, i alla fall om kommunfullmäktige beslutar så som KSAU, kommunstyrelsens arbetsutskott, föreslår.

Paviljonger till Fajansskolan

För att kunna ta emot fler elever på Fajansskolan är förslaget att det blir paviljonger för två klassrum med grupprum i höst. Till hösten 2018 behövs ytterligare en paviljong med två klassrum då skolan utökar med en klass.

Lokalbrist på Hjortsbergsskolan ska lösas

KSAU diskuterade också lokalfrågan på Hjortbergsskolan. Där behövs fyra paviljonger till hösten. Anledningen är beslutet att avbryta den planerade flytten av grundsärskolan från Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till Söderskolan. Det fanns oenighet i KSAU om hur lokalbristen ska lösas, där centern och moderaterna reserverade sig. Ärendet ska diskuteras vidare i kommunstyrelsen innan beslut fattas i kommunfullmäktige. Läs mer om beslutet att låta särskolan vara kvar här.

Bättre placering för idrotthall i Glommen med ny tomt

Den som längtar efter en ny idrottshall i Glommen kan behöva vänta lite till, om kommunstyrelsen beslutar som KSAU föreslår. Under i år och nästa år finns pengar avsatta för att bygga en ny idrottshall på Långavekaskolans tomt i Glommen. På Långavekaskolan finns framöver behov av att bygga ut, först för en större skola från förskola upp till årskurs 6 (i dag är det upp till årskurs 5) men också för att det enligt prognoser blir fler elever.

Sedan beslutet om att bygga en idrottshall fattades, har kommunen fått köpa tomten bredvid skolan. Innan den tomten går att bygga på den, behöver en ny detaljplan göras för området. Därför vill man avvakta med idrotthallen tills en försstudie är gjord på hur skolan kan byggas ut med fler klassrum, och en ny detaljplan vunnit laga kraft. På så sätt blir skolan så bra som möjligt och idrotthallen får en så bra placering som möjligt.

Sidan uppdaterad: 2017-03-15