Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Nytt beslut – grundsärskolan kvar i stan

Grundsärskolan blir kvar på Hjortsbergsskolan och på Tullbroskolan. Det beslutades under onsdagen när barn- och utbildningsnämnden träffades. Frågan om att låta grundsärskolan vara kvar har kommit upp som medborgarförslag.

I september förra året beslutade barn- och utbildningsnämnden hur skolan i Falkenbergs kommun ska organiseras framöver och vilka investeringar som behöver göras. Anledningen att hela skolorganisationen setts över är bland annat att Falkenberg har en växande befolkning med fler elever.

Medborgarförslag

En del av skolbeslutet var att grundsärskolan skulle flytta från Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till Söderskolan i Heberg. Sedan dess har flera medborgarförslag lämnats in där bland andra föräldrar till barn i grundsärskolan vill att undervisningen ska vara kvar och tryckt på vikten av att grundsärskolan ligger nära centrum.

Tullbroskolan på sikt

Beslutet i nämnden på onsdagen 1 mars blev att grundsärskolan ska vara kvar på Tullbroskolan och Hjortbergsskolan på kort sikt, och barn- och utbildningsförvaltningen ska se över hur den ska kunna flytta till Tullbroskolan på lång sikt. Det fanns dock en oenighet i nämnden. Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade för att grundsärskolan inte ska flytta. Moderaterna, centern och kristdemokraterna lade ett förslag som låg i linje med förvaltningens förslag, att flytta grundsärskolan kortsiktigt till Söderskolan och utreda en placering på Tullbroskolan på sikt. De lämnade också in en reservation med farhågor kring beslutet.

Att flytten inte blir av, innebär också:

  • Att lokalanpassningen på Söderskolan avbryts. Kostnaden för att avbryta beräknas till drygt en miljon (1 065 000 kr). Den kostnaden belastar barn- och utbildningsnämndens budget 2017.
  • Att grundsärskolan blir kvar på Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan på kort sikt och på Tullbroskolan på lång sikt.
  • Att paviljonger behöver beställas för grundskoleelever till Hjortsbergsskolan inför höstterminen 2017.

Sidan uppdaterad: 2017-03-01