Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Utbildning Falkenberg

Utbildning Falkenberg är den vision som barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg arbetar efter. Utbildning Falkenberg står för kunskap och lärande i centrum och en övertygelse om att alla barn och elever kan och vill lära.

Vi tror att höga förväntingar på alla barn och elever, förtroendefulla relationer, kompetent personal, goda pedagogiska ledare samt kontinuerlig uppföljning av barns och elevers progression i lärandet är avgörande faktorer för barn och elevers kunskapsresa.

Utbildning Falkenberg har förskolor och skolor med god utbildningskvalitet. Men bra kvalitet kan alltid bli bättre. För att kunna utveckla utbildningar med högsta kvalitet behövs effektiva redskap. Utbildning Falkenberg är ett förbättringsprojekt, vilket syftar till att göra Falkenbergs kommun till en utbildningsplats med mycket höga studieresultat.

Läs Utbildning Falkenberglänk till annan webbplats här!

Utbildning Falkenberg - plan
Sidan uppdaterad: 2017-01-20