Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Pristagare pedagogpriset Stjärnan 2017

Årligen delar barn- och utbildningsnämnden ut ett pris för framgångsrika pedagogiska insatser som bidrar till ökad kvalitet i barns och elevers utveckling och lärande i Falkenbergs kommun.

Vi är stolta att presentera årets vinnare av pedagogpriset Stjärnan. Pristagarna erhåller 10.000 kr vardera eller per arbetslag för kompetensutveckling.

Pristagare förskola

Eva Hedman, Carina Gunnarsson och Victoria Pettersson på Hällinge förskola - avdelningen Ekorren

Eva, Carina och Victoria på Ekorrens avdelning skapar ett tryggt och inkluderande klimat i barngruppen, där alla barns och vuxnas olikheter tillvaratas och får alla att delta och bidra i verksamheten utifrån sina förutsättningar. Det råder en kreativ och positiv atmosfär där det ständigt pågår aktiviteter och lek i olika grupper och former. Pedagogernas roll är stödjande och uppmuntrande där de utmanar barnens tankar och hypoteser vidare. Barnen är mycket engagerade och påverkar sin förskolas innehåll och undersökande arbete.

Ett tydligt exempel på hur pedagogerna arbetar med ett formativt förhållningssätt är genom projektet "Våra småkryp i förskolan". I den pedagogiska berättelsen utifrån projektet kan man följa barnens utveckling och lärande om spindlar och de har på ett konkret och tydligt sätt åskådliggjort ett förändrat kunnande och progression.

Matilda Dahlqvist på Hertingsskolan

Matilda har genom sin lugna, engagerande, stimulerande och strukturerade undervisningsstil ökat måluppfyllelsen hos eleverna. Hon är en målmedveten inspirationskälla med djupa ämneskunskaper och skapar trygga, främjande lärmiljöer och lärsituationer där eleven står i fokus. Genom sitt engagemang i skolans lär- och utvecklingsgrupp har Matilda varit drivande i verksamhetens utvecklingsarbete genom införandet av lärgrupper där skolutvecklingsfrågor lyfts i kollegiala samtal. Genom forsknings- och erfarenhetsbaserade miniseminarier om skolutveckling inspirerar hon kollegiet på studiedagar och arbetsplatsträffar.

Josefine Holm på gymnasiesärskolan

Josefine är en god förebild för sina kollegor vad gäller såväl undervisning, mentorskap och förhållningssätt till eleverna. Josefine har ett stort engagemang och har förmågan att inge trygghet och stötta sina elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras sociala utveckling. Hon är ett gott exempel på en lärare som vågar förnya sig och utmana både sig själv och sina elever utifrån ett inkluderande synsätt och arbetssätt.

Sidan uppdaterad: 2017-01-13