Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Dialogcaféer för starkare lärandeprocesser

Från och med höstterminen i år kommer barn-och utbildningsförvaltningen att arrangera dialogcaféer för olika målgrupper inom förvaltningen. Syftet är att stärka lärandeprocesser på alla nivåer.

Under våren har tre perspektiv, eller förhållningssätt, identifierats som angelägna för att driva vår organisations utveckling i rätt riktning:

  • inkludering
  • formativt lärande
  • kollaborativt lärande

Dessa perspektiv börjar vi nu i olika processer att tolka, förstå och sätta ramar kring, bland annat genom dialogcaféer som arrangeras för olika målgrupper inom förvaltningen under hösten. Dialogcaféerna syftar till att stärka denna lärandeprocess.

Först ut att hålla i ett dialogcafé är professor Bengt Persson som kommer att fokusera på temat inkludering och socialt kapital. I oktober kommer förvaltningschef Jörgen Frostlund föreläsa om framgångsrik skolutveckling i ett internationellt perspektiv. Universitetslektor Angelika Kullberg kommer till Falkenberg i november för att prata om lesson och learning studies för utveckling av undervisning och lärande.


Sidan uppdaterad: 2016-08-25