Oinloggad
Nyhet
Startsida Falkenbergs kommun
Föreläsaren Gunilla Dahlberg.

Gunilla Dahlberg inspirerade förskolepedagoger i Falkenberg.

Utvecklande dag för förskolepedagoger

För många vårdnadshavare är det en källa till glädje, när det kommit en ny bild eller text om förskolebarnets vardag i system som Unikum eller Pluttra.

Ibland kan det se slumpmässigt ut – men det ingår i något som kallas pedagogisk dokumentation. Det är en metod med vetenskaplig grund. Det föräldrar ser är en mycket liten del av den pedagogiska dokumentationen.

Alla förskolepedagoger anställda i kommunen och många från privata förskolor fick nyligen lära sig mer om pedagogisk dokumentation under en föreläsning med Gunilla Dahlberg, professor vid Stockholms universitet.

Arbetssättet med pedagogisk dokumentation pågår redan i kommunen. Det hänger ihop med det uppdrag som alla förskolor har i sin läroplan att dokumentara, följa upp, utvärdera och utveckla sin verksamhet. Ann Persson-Thor, förskolechef för centrum öst, har förberett pedagogerna på sina förskolor inför föreläsningen genom att de har fått läsa och ha dialoger utifrån ett kapitel av Gunillas bok från kvalitet till meningsskapande. Själv är hon förväntansfull.

– Jag har läst hennes bok och det är väldigt intressanta tankar. Hon har så lång erfarenhet, säger hon.

Fånga barnen i leken

Gunilla Dahlberg berättar om vikten av att lyssna, om att uppmärksamma även små situationer. De kan bli del av ett större sammanhang. Det gäller att fånga barnens intressen, och samtidigt passa på att se hur det passar in i läroplanen. Med pedagogisk dokumentation kan man ta med sig det som är viktigt framåt i lärandet.

Maria och Mattias.

Maria och Mattias.

I pausen sorlar det. Föreläsningen ger upphov till många diskussioner.

– Jag får bra inblick och lär mig mycket, säger Maria Dahlgren, pedagog på Ur och Skur på slätten.

Kollegan Mattias Persson håller med.

– Jag blir inspirerad och ser möjligheter. Det här är en spark i rätt riktning, säger han.

För Emma Widell och Eva Melander, som jobbar på Hörselförskolan i Skrea, är dokumentationen viktig. Det är ett bra arbetssätt med alla barn – men kanske extra viktigt när några av barnen har funktionsnedsättning.

Emma och Eva.

Emma och Eva.

– Det är en lång process att vänja sig att tänka mer på processen, att ta det vidare och inte bara dokumentera ett enskilt tillfälle. Och att verkligen fånga barnen i leken, säger Emma.

– Jag tror också det är viktigt att vi pedagoger kan reflektera tillsammans och hjälper varandra. säger Eva.

Sedan oroar de sig lite för tiden, ”men skriv inte det, det låter så gnälligt”.

Pedagogisk dokumentation ökar föräldrainflytande

Men de är inte ensamma. Efter pausen inleder Gunilla Dahlberg med att tala om tiden: att ska man ägna sig åt pedagogisk dokumentation behöver man prioritera det och ta bort något annat, till exempel minska tiden för andra typer av mätningar och dokumentation. Det handlar inte om att dokumentera allt, utan välja rätt saker, och att det tar lite tid att lära sig vilka det är. Hon trycker på att dokumentationen också är ett sätt att uppfylla krav, att verkligen få föräldrainflytande: syns det på väggarna vad barnen gjort, då kan man både fånga intresse och utbyta idéer och någon förälder kanske kan bidra.

Amina och Sofija.

Amina och Sofija.

För vissa föräldrar kan dokumentationen vara extra viktig. Det vet Amina Dunkal, hemspråkslärare på somali, och Sofija Osmani, hemspråkslärare på albanska. De utgår från Solhagens förskola men har hemspråk på flera olika förskolor.

– Vi kan ta emot vad barnen säger på deras modersmål. Ibland blir vi som en förlängd arm mellan barn, förskola och föräldrar, säger Amina.

– Det blir lättare att hänga med på sitt eget språk. Alla föräldrar kan inte svenska så bra, säger Sofija.

”Nu ska varje förskola vidareutveckla det”

Så nästa gång du får se en bild eller text från förskolan, så vet du att den ingår i ett större sammanhang. Att visa bilden för barnet kan också vara ett sätt att få veta mer om hur barnet haft det under sin dag, och kanske, om man vill, knyta an till något liknande hemma.

Och infriades förväntningarna för förskolechefen Ann Persson-Thor?

– Nu har jag fått höra det jag läst. Och ja, alla förväntningar infriades. Hon var oerhört konkret och det går att använda mycket av det hon sa direkt i verksamheten. Nu ska varje förskola vidareutveckla det så att det passar på den egna förskolan. Vi börjar redan i eftermiddag, säger hon.

Sidan uppdaterad: 2016-04-22