Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Kvalitetsutvecklingsdag med föreläsare och publik

Kommunen satsar på fritidshemmen

Nu vill Falkenbergs kommun göra en satsning för att öka kvaliteten och likvärdigheten på fritidshemmen runt om i kommunen och lyfta fram fritidshemmet som en värdefull pedagogisk plats för elevers lärande. Som ett första steg i den här satsningen hölls i onsdags en kompetensutvecklingsdag på Folket hus för all fritidshemspersonal runt om i kommunen.

Syftet med dagen var att pedagogerna skulle lära mer om fritidshemmets förnyade uppdrag och vad de kan göra för att öka elevernas välmående, utveckling och lärande.

Av kommunens barn går 78 procent på ”fritids”. För Anette Klang Jensen, som gick in i utvecklingsarbetet för fritidshemmen som kvalitetsstrateg men som numera är verksamhetschef för förskolan, var kompetensutvecklingsdagen ett första initiativ i ett långsiktigt och viktigt arbete. 

– Det vi startar nu är att sätta fokus på fritidshemmets uppdrag. Idag har fritidshemmen kommit lite i skymundan. Men fritidshemmet är en viktig plats för barnens utveckling och lärande och för det sociala samspelet. Får vi en ännu mer kvalitativ fritidshemsverksamhet så är jag övertygad om att resultaten i skolan också kommer att öka, menar Anette Klang Jensen.    

Arbetet leds av en grupp rektorer och verksamhetschefen för skolorna med stöd av en kvalitetsstrateg. Initiativet togs efter att skolinspektionen 2014 bedömde att Falkenbergs kommun är i behov av att förbättra sitt systematiska kvalitetsarbete på fritidshemmen på både huvudmanna- och enhetsnivå.

Ungefär 140 personer deltog under utvecklingsdagen. Föreläsare var Ann S Pihlgren som är bland annat forskare och författare inom pedagogik, skolutvecklare och expertrådgivare åt skolverket. Fritidspedagogerna fick även sitta i grupper och ha lärande dialoger där man nätverkade för att inspirera varandra i det fortsatta arbetet.

– Den här utvecklingsdagen var till för att ge pedagogerna ett gemensamt språk och en stolthet över sin verksamhet. De ska veta att de gör bra saker för barnen, som gör skillnad för alla elevers lärande. Men också att vi kan utvecklas och bli ännu bättre. Fritidshemmen har olika förutsättningar, barnen har olika behov och man måste utgå från det. Därför kan vi inte göra likadant, men vi kan göra verksamheten likvärdig. Och det är viktigt för kvaliteten, menar Anette Klang Jensen.

Fritidshem och fritidslärare/pedagoger

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Idag är det svårt att rekrytera fritidslärare/pedagoger. I Falkenbergs kommun är ungefär 70 procent av de som jobbar på fritids högskoleutbildade.

– Genom denna satsning hoppas vi att vi kan medverka till att höja statusen för de lärare/pedagoger som arbetar på våra fritidshem. Ett annat sätt som vi tror kommer att bidra till detta är att det kommer att bli ett eget kapitel i läroplanen. Riksdagen kommer förhoppningsvis klubba igenom detta snart som gör att det börjar gälla från höstterminen 2016, säger Anette Klang Jensen.

Sidan uppdaterad: 2016-02-05

Så här tyckte vi om dagen

Fritidspedagoger

Daniel Marminne och Kjell Andersson, fritidspedagoger på Okomeskolan, tycker att det är bra att kommunen anordnat en kompetensutvecklingsdag för fritidshemspersonalen.

– Det är viktigt att fritidshemmet lyfts som en pedagogisk plats för eleverna och inte bara ses som ett ställe där barnen "förvaras" efter skolan, menar Kjell Andersson. 

Tre fritidspedagoger påutvecklingsdag

Marina Nygårds, Sara Westerlund och Anna Christiansson från Falkenbergs Montessoriskola tycker att de blivit inspirerade i sitt fortsatta arbete och fått nya infallsvinklar, och att det nu handlar om att omsätta detta i praktiken.

– Något jag tycker var bra, som jag tar med mig till mitt fritids, var tankarna om hur man ställer frågor till barnen, att man kan ställa mer öppna och utmanande frågor så att barnen får tänka mer själv, säger Sara Westerlund.