Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Anette Klang Jensen blir ny chef för förskoleverksamheten

Anette Klang Jensen blir kommunens nya verksamhetschef för förskolan. Hon är utbildad förskollärare och rektor, och har sedan tidigare gedigen erfarenhet från förskoleverksamheten. Idag jobbar hon som kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen, där hon ansvarar för kvalitetsarbetet för bland annat förskolan.

ANette Klang Jensen

– Detta blir en spännande utmaning och jag ser verkligen fram emot att jobba tillsammans med förskolepersonalen, förvaltningsgruppen och nämnden för att driva vidare och utveckla arbetet med att ”Alla ska lyckas”, säger Anette Klang Jensen.

”Alla ska lyckas” är en vision och ett mål som barn- och utbildningsnämnden arbetar efter och som handlar om att ge alla barn och elever just det – möjligheten att lyckas. Alla förskolor jobbar med visionen dagligen, vilket är något som märks ute i verksamheterna enligt Anette Klang Jensen.

– Vi har fantastiska förskolor i Falkenberg. Jag upplever att bemötandet mellan personalen, barnen och föräldrarna är bra. Det finns en stark drivkraft och vilja att lära barnen på ett lustfullt sätt utifrån deras erfarenheter, behov och intressen. Det syns att barnen har inflytande över sin lärmiljö och det ser vi positivt på.

Den största utmaningen för Falkenbergs förskoleverksamhet är att kunna erbjuda förskoleplats inom fyra månader.

– Lokalbristen är en utmaning och vi kommer att behöva fortsätta utöka platserna utan att skapa för stora barngrupper. Det blir mitt ansvar att se till att vi har en bra planering för detta. En annan utmaning är bristen på förskolelärare och behovet av utbildad förskolepersonal.

Anette Klang Jensen drivs av att kunna bidra till att alla barn utvecklas i en trygg, lärorik och lustfylld förskolemiljö, där barnen får möjlighet att utvecklas till demokratiska medborgare som har framtidstro.

– När våra barn går i en ”förskola i vår tid” kan de möta framtiden på bästa sätt. Det tänker jag jobba för som ny verksamhetschef!

Anette Klang Jensen har tidigare jobbat i Halmstad kommun som förskollärare, rektor samt som verksamhetsutvecklingskonsult på barn- och utbildningsförvaltningen. Den 1 februari tar hon över efter Elisabet Nord.  


Sidan uppdaterad: 2016-01-18