Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Bättre betyg och fler högskolebehöriga gymnasieelever i Falkenberg

Trenden håller i sig. Fler gymnasieelever än tidigare i Falkenberg fullföljer sina gymnasiestudier och med bättre betyg. Det visar SKL:s undersökning ”Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2015” som presenterades idag.

Skolelever Falkenbergs Gymnasieskola

Öppna jämförelser är en sammanställning från Sveriges kommuner och landsting (SKL) där samtliga kommuners resultat presenteras och rangordnas. SKL:s undersökning visar att åtta av tio elever på de högskoleförberedande programmen och sju av tio på yrkesprogrammen i Falkenberg tar examen inom tre år. 

- Vi blev inte ”årets raket”, men det var heller inte målsättningen. De förändringar som byggs över tid och i en fungerande struktur är de som också håller i längden. Vi jobbar enträget med att få fler att ta examen – ”Alla ska lyckas”, säger Ulf Olsson, verksamhetschef för Falkenbergs gymnasieskola.

Samtidigt som fler tar examen och en hög andel elever har grundläggande behöriget till högskola och universitet, är det fortfarande få som tar den möjligheten och väljer att studera vidare. Indikatorn ”Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning”, förstärker detta. Där är resultatet är högre än andelen elever som slutfört sin utbildning på ett yrkesprogram.

- Här ser vi att även elever på högskoleförberedande program får jobb efter gymnasiet. Uppenbarligen fortsätter man hellre att arbeta än att börja studera på högskola eller universitet. Här har vi – hela kommunen – en stor utmaning. Vi behöver få dessa elever att läsa vidare, fortsätter Ulf Olsson.

Ytterligare en trend som håller i sig är betygsskillnaderna mellan tjejer och killar. Skillnaden ökar i Falkenberg, en trend som ser liknande ut i hela landet.

När det gäller betygen har de allmänt ökat, mest för tjejerna. Falkenberg har nu det bästa betygsresultatet i Halland och plats 47 bland landets kommuner.

Sidan uppdaterad: 2015-11-04