Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Nominera till kvalitetspriset Stjärnan

Som en del i barn- och utbildningsnämndens satsning på utveckling för högre måluppfyllelse för barn, elever och studerande har BUN instiftat Kvalitetspriset Stjärnan. Kvalitetspriset Stjärnan vänder sig till framgångsrika pedagoger, ”en stjärna”, inom utbildningsväsendet i Falkenbergs kommun i syfte att alla ska lyckas.

Personal inom barn- och utbildningsförvaltningen samt föräldrar och elever kan nominera en pedagog eller arbetslag inom förvaltningen till kvalitetspriset.

Underlag för ansökan är pågående eller genomfört arbete som leder till bättre resultat för barn, elever eller studerande inom kommunen. Prissumman är på 20 000 kr och ska användas till kompetensutveckling. I den inskickade nomineringen ska en beskrivning göras av det arbete som ligger till grund för nomineringen. Komplettering och godkännande av den nominerade kan komma att inhämtas men glöm inte att informera den nominerade.

Arbetet som ligger till grund för nomineringen ska:

  • Vara innovativt och ett nyskapande exempel på pedagogisk verksamhet
  • Ha lett fram till dokumenterbara förbättrade resultat
  • Kunna stå som exempel för spridning i verksamheten

Nominera en stjärna före den 2 november!

Förvaltningsledning tillsammans med fackliga representanter väljer ut förslag till vinnare som sedan beslutas av barn- och utbildningsnämnden.

Skicka nomineringen till gunvi.halltorp@falkenberg.se eller

Barn- och utbildningsförvaltningen
311 80 Falkenberg

Sidan uppdaterad: 2015-10-14