Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Enighet kring stadieindelning och fortsatt utredning kring eventuella skolnedläggningar

Onsdag den 26 augusti träffas barn- och utbildningsnämnden för att diskutera den framtida grundskoleorganisationen i Falkenbergs kommun. Den politiska beredningen, som förbereder ärendena till nämnden, föreslår nämnden att ta ett tydligt inriktningsbeslut kring stadieindelning.

Det innebär en inriktning mot F-6 och F-9 men att beslut om hur och när detta berör respektive skolenhet kommer senare i processen. Alla barn- och utbildningsnämndens ledamöter har deltagit i bredningen av beslutsförslaget och de är eniga i att det är nödvändigt att förändra organisationen för att ge bättre förutsättningar att göra skolan ännu bättre för alla barn.

I förslaget till nämnden berörs inte förslag om nybyggnation, sammanslagningar eller nedläggningar av skolor. Detta är en pågående process och kommunstyrelsen kommer framöver att komplettera utredningen med fakta av mer kommunövergripande karaktär innan beslut i dessa frågor kan tas.

Sidan uppdaterad: 2015-08-21