Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Många har tyckt till om den framtida grundskolorganisationen

Under sommaren (3 juni-6 augusti) var det möjligt att lämna synpunkter på barn- och utbildningsförvaltningens förslag på en framtida grundskolorganisation.  Utifrån de nationella styrdokument som finns kring skollag, läroplan och lärarbehörighet behöver kommunen se över sin skolorganisation och skapa en hållbar organisation som säkerställer god kvalité och likvärdighet i hela kommunen under en lång tid framåt.

pennor

Många medborgare, föräldrar och elever har engagerat sig i frågan och det har kommit in över 120 synpunkter. De flesta synpunkterna har lämnats via kommunens webbformulär, synpunktshantering på hemsidan eller via Kontaktcenter.  Många kommentarer handlar om landsbygdens överlevnad, kvalitén på utredningen, skolskjutsar och miljöpåverkan, vad som skapar trygghet för eleverna, storlek på skolklasserna, konsekvenser av ändrad stadieindelning, restider för barnen och hur fritidshemmen påverkas av förändringar i skolorganisation.

- Vi uppskattar det engagemang som finns för skolfrågor i kommunen. Det är en viktig fråga som berör många och det är viktigt att även föräldrar, elever och personal får möjlighet att tycka till om förslaget, säger Kerstin Angel ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

De synpunkter som kommit in till kommunen har sammanställts och lämnats vidare till politikerna som en del i deras beslutsunderlag i den fortsatta politiska processen.

Sidan uppdaterad: 2015-08-21