Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Personalen på Apelskolan diskuterar sitt eget lärande

På Apelskolan har personalen fått välja vilka områden de önskar fördjupa sig i under processen mot Framtidens skola. Därefter har de delat in sig i 14 olika grupper. Skolledningen har träffat lärledarna för respektive grupp och pratat om vilka förutsättningar för lärande som finns idag och vad som behöver utvecklas ytterligare.

Det handlar bland annat om hur skolan ska arbeta med läsinlärning, målarbete och bedömning under lärandeprocessen. Att lyfta goda exempel är en del i detta arbete. Den grupp som valt att fokusera på Lärande och bedömning beskriver hur de arbetat med att aktivera alla elever och få var och en att visa sin lösning på de problem som klassen fått att lösa. Att aktivt arbeta med att synliggöra alla barn i klassrummet har på ett tydligt sätt ökat aktiviteten i klassen från några få till att alla elever är med och visar sina lösningar på olika uppgifter.

I mötet med personalen har skolledningen även diskuterat vad personalgruppen tillsammans behöver lära sig i det fortsatta arbetet mot Framtidens skola och vad de tycker är viktigt att fokusera på i det fortsatta arbetet. Frågor som lyftes var till exempel i vilken riktning arbetet ska gå och hur detta praktiskt kan fungera. Vilket stöd personal och elever behöver i den fortsatta processen och hur arbetet kan följas upp så att en god miljö för lärande säkerställs är andra viktiga frågor som har diskuterats.

Sidan uppdaterad: 2015-03-05