Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Styrgruppen på Apelskolan diskuterade den fortsatta tidsplanen

I mitten av februari träffades styrgruppen för Framtidens skola på Apelskolan. Mötet inleddes med en gemensam reflektion och tillbakablick över hur processen har sett ut fram till idag. Utifrån gemensamma lärdomar och reflektioner, bland annat betydelsen av att ta små medvetna steg istället för att köra för fullt för fort, diskuterade gruppen även planeringen av det fortsatta arbetet.

Nästa steg i processen blir att hitta former för kontinuerlig återkoppling och utvärdering av det omfattande utvecklingsarbete som sker på skolan. Att ha en nära och öppen dialog mellan personal, elever och föräldrar är ett prioriterat arbete. Skolledningen har som ambition att framöver ge korta veckovisa uppdateringar av arbetet som pågår och kommer även att regelbundet bjuda in föräldrar på Apelskolan till möten där man ges möjlighet att få mer information.

Tidsplan för det fortsatta arbetet
Under våren kommer arbetet med projektbaserad undervisning att starta i liten skala med några få elever och lärare. I samband med detta kommer det även mer information om skillnaden mellan grupparbete och projektarbete. Det kommer också att ges exempel på hur ett projektarbete går till och vilken struktur det ska följa för att behålla en bra kvalité med höga kunskapsmål.

I maj kommer skolledningen att fokusera på att skapa förutsättningar för att anpassa organisationen till ”Framtidens skola” och där är tjänstefördelningen inför HT15 en viktig del.

Sidan uppdaterad: 2015-02-27