Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Förändringar kräver uthållighet på Apelskolan

Förändring är ett långsiktigt arbete. Tankarna på hur en framtida skola, kopplat till visionen Alla ska lyckas, ska se ut började redan under 2012 i Falkenbergs kommun.

Genom studiebesök, processarbete och ett brett implementeringsarbete satte arbetet igång med att formulera grunden för den framtida konceptskolan. Under 2013-2014 fortsatte arbetet och det hölls flera mötesplatser med näringslivet, media, föräldrar, medarbetare, fackliga organisationer, politiker osv. Dessa diskussioner och möten lade grunden för ett kvalitetsarbete, fortsatt processarbete och förberedelse för en framtida konceptskola och hur den skulle se ut. Att involvera och informera om detta arbete har varit en pågående arbete på förvaltningen under en längre tid.

- Detta är ett långsiktigt förändringsarbete som började redan 2012 och som nu är i skarpt läge. Vi utvärderar och analyserar kontinuerligt under processens gång och tar tillvara oss de erfarenheter vi får längs med vägen, säger Arja Holmstedt Svensson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Apelskolan blev den konceptskola som kom att kallas Framtidens skola. Utgångspunkten i Framtidens skola är att det är elevernas behov som styr skolans organisation. Alla elever har olika vägar till kunskap och lärandet kan också se olika ut. Projektformen är ett sätt att använda sig av för att lära sig ny kunskap. I Framtidens skola fungerar lärarna även som vägledare och coacher och finns närvarande för att stötta eleverna i deras basgrupper. Basgrupperna, motsvarigheten till dagens klassammansättning, ger det dagliga stödet för att elevernas ska känna trygghet och välmående i skolan.

Sidan uppdaterad: 2015-01-30