Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Dags för anmälan till förskoleklass

Förskoleklass är en frivillig skolform för barn, från och med höstterminen det år de fyller 6 år och till dess de börjar grundskolan.I förskoleklassen kan ditt barn få en naturlig övergång från förskola till skola. Här blandas lek med kunskaper och barnet får skolvana inför grundskolans första klass. Allt för att stimulera barnets utveckling och lärande, samt lägga en god grund för den fortsatta skolgången. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra.

Ansökan görs mellan 26 januari till 8 februari

Ansökan till förskoleklass sker under perioden 26 januari till 8 februari 2015. Alla barn har en garanterad plats på skolan i sitt upptagningsområde, men har även möjlighet att söka till annan skola. Observera att vi inte kan garantera en plats på önskad skola utanför upptagningsområdet. Skulle du inte få något av dina önskade alternativ har ditt barn alltid en garanterad plats på skolan i sitt upptagningsområde. Vid val av skola utanför upptagningsområde har ditt barn inte rätt till skolskjuts.

Om du som vårdnadshavare anmäler ditt barn till förskoleklass för läsåret 2015/2016  kommer du under mars månad få ett utskick med praktisk information inför skolstarten.

Sidan uppdaterad: 2015-01-26