Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Apelskolan utvecklar nya arbetssätt
- men läroplan och kursmål är densamma

På Apelskolan i Ullared pågår just nu ett utvecklingsarbete som innebär att man utvecklar nya arbetssätt i undervisningen. Syftet är att öka elevernas motivation och delaktighet för att i slutändan även öka deras studieresultat.

Konceptet som kallas ”Framtidens skola” utgår från aktuell forskning kring lärande och Apelskolans ledning och personal arbetar i nära samarbete med forskare från olika universitet.

Skolledningen har återkommande informationsmöten och dialog med föräldrar och personal på skolan. Det finns även en förståelse på skolan för att nya sätt att arbeta väcker funderingar och kan skapa oro bland föräldrar och elever.

- Precis som i alla förändringsprocesser behöver man vara lyhörd för synpunkter längs med vägen. Men vi har ett tydligt mål med vårt förändringsarbete och fortsätter att jobba med detta, säger rektorerna Ann-Charlotte Rundström och Bengt Appelqvist på Apelskolan.

En fortsatt struktur med tydliga mål

Kursplaner och kunskapsmålen är desamma som i tidigare gjord klassrumsundervisning. Även när eleverna arbetar mer självständigt, i till exempel projektform, så finns läraren tillhands och stöttar och hjälper eleverna framåt i sitt lärande.

- Alla elever har olika behov av stöd och ledning av läraren. När vi jobbar i projektform behöver vi möta varje elev utifrån deras förutsättningar och vi fortsätter att utveckla detta arbetssätt. Lärandet och undervisningen kommer även fortsättningsvis att ha en genomtänkt struktur och tydliga mål, även om vi arbetar i andra former än vad vi traditionellt är vana vid, betonar Ann-Charlotte Rundström och Bengt Appelqvist.  

Sidan uppdaterad: 2015-01-21