Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Apelskolan inför individuella scheman 

Apelskolan är inne i en intensiv förändringsprocess just nu. Att gå från traditionell klassrumsundervisning till individanpassat lärande påverkar både personal och elever. Att skapa individuella scheman är ett sätt att utgå från varje elevs individuella behov och inlärningssätt.

- Denna förändring kommer att ge eleverna större möjlighet till inflytande över sitt eget lärande och vi är övertygande om att vi kommer att se en positiv förändring i både elevernas trivsel, resultat och studiero. Det kommer även fortsättningsvis finnas både struktur och tydliga mål med undervisning, påpekar Apelskolans rektorer Ann-Charlotte Rundström och Bengt Appelqvist.

Fram till vecka åtta kommer Apelskolan att använda sig av den befintliga schemastrukturen, som innebär att elever i samma klass har liknande scheman. Under denna period kommer personal och elever fortsätta utveckla individuella, flexibla scheman. På så sätt är de väl förberedda inför övergången till det nya arbetssättet under vårterminen.

I en individuell schemastruktur kommer alla elever att erbjudas olika sätt att lära. Eleverna bokar i samråd med sina lärare in de pass de behöver i sitt lärande. Den elev som till exempel under en period behöver lära sig mer i ett ämne planerar tillsammans med lärare in mer tid för detta. Att jobba med individuella scheman är ett nytt sätt att planera elevernas undervisningstid och schemat kommer att se olika ut beroende på vilka behov respektive elever har under en viss tid. Däremot kommer struktur, uppföljning och koppling till läroplanen och kunskapsmål att vara lika tydlig som innan och eleverna kommer att ha scheman med inbokad undervisning i samma omfattning som tidigare.

En stor förändring skapar både frågeställningar och möjligheter. I denna förändringsprocess ges personal, rektorer och elever bland annat stöd från utvecklingsledare Konrad Bengtsson som tidigare arbetat som rektor och utvecklingsledare i ett flertal kommuner. Det finns också möjlighet att kontakta Apelskolans rektorer Ann-Charlotte Rundström och Bengt Appelqvist för mer information om processen eller för att diskutera mer i detalj vad det innebär för den enskilde eleven.

Sidan uppdaterad: 2015-01-16