Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Intensivt arbete för fler förskoleplatser

Det råder brist på förskoleplatser i Falkenbergs kommun och i nuläget
är det ett femtiotal barn som står i kö för en garanterad plats i januari. I mars
kommer det att vara uppåt 140 barn som väntar på en förskoleplats.

Kommunen arbetar intensivt för att lösa situationen med förskoleplatser och i början av februari kommer en tillfällig avdelning att öppna på Stenfalken, med plats för ca 15 barn.

- Jag förstår föräldrarnas frustration och beklagar att vi inte kan möta deras behov av förskola och annan pedagogisk omsorg som vi skulle önska. Vi gör allt vad vi kan för att försöka lösa situation, säger Lisa Nord, verksamhetschef för förskolan i Falkenbergs kommun.

Kommunen räknar med att kunna öppna ytterligare tillfälliga avdelningar i centrala Falkenberg i början av mars. Det är en lösning i väntan på att paviljongerna i Stafsinge ska vara på plats. Stafsinge beräknas vara inflyttningsklart i maj/juni och kommer att rymma fyra avdelningar.

- Vi kommer också att behöva rekrytera ett antal förskollärare för att täcka behovet av personal på både kort- och lång sikt, betonar Lisa Nord.

Sidan uppdaterad: 2015-01-13