Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Falkenberg till final i Guldtrappan för framgångsrikt arbete med digitalt lärande

Falkenberg är en av fem kommuner som gått vidare till final i skolpriset Guldtrappan. Det är ett pris som uppmärksammar kommuner som utifrån ett nätbaserat arbetssätt använder sig av både kollegialt lärande och digitala lärresurser i den dagliga verksamheten.

Kriterierna för utmärkelsen är vision, strategi och plan för digital skolutveckling, digital infrastruktur, digitala lärresurser och verktyg, pedagogiskt ledarskap, inkludering av alla elever, digitalt förändringsarbete och pedagogiskt erfarenhetsutbyte.

Vinnare av utmärkelsen Guldtrappan 2015 meddelas på konferensen Framtidens lärande 6-7 maj 2015. Under våren 2015 får finalisterna möjlighet att närmare presentera sin verksamhet för juryn genom intervjuer, samtal, seminarier och kommunbesök.

Bakom Guldtrappan står bland annat Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges Skolledarförbund, Gleerups Utbildning AB, Liber AB, Modellen/Infomentor, Netsmart AB, Fronter AB, stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting. Initiativtagare är stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting.

Sidan uppdaterad: 2014-12-22