Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

En skola där eleverna har ett verkligt inflytande över sitt lärande

Hur kan en modern skola utformas för att alla elever ska lyckas nå sin fulla potential?  Detta är något som barn- och utbildningsnämnden har funderat kring och gett Apelskolan i uppdrag att utveckla. Syftet med satsningen är att ta nästa steg mot målet Alla ska lyckas.

Den svenska skolan lyckas idag inte alltid möta alla elevers olika behov. Det finns elever som går ut grundskolan och inte känner glädje och engagemang i sitt lärande. En grundpelare i tankarna kring utvecklingen av nuvarande skolform är att ge eleverna ett verkligt inflytande.

Istället för ett statiskt schema utgår lärandet från varje elevs individuella behov. Lärarna lägger ut olika arbetspass som eleverna själva bokar in i sina kalendrar. Det kan till exempel vara föreläsningar, workshop, laborationer eller företagsbesök som eleven behöver i sitt lärande.

– Genom att eleverna blir delaktiga i sitt eget lärande blir de blir både mer motiverade och nyfikna på att lära sig mer. Det visar all forskning idag. Att utgå från tematiska och verklighetsnära projekt där eleverna arbetar tillsammans i projektgrupper är en annan viktig del i detta. Eleverna formulerar själva sina mål i en individuell utvecklingsplan. Målen stäms sedan av med lärarna som hjälper eleven att se vilka kunskapsdelar de behöver komplettera med för att säkra att alla kursplaner följs, säger Ann-Charlotte Rundström och Bengt Appelqvist, rektorer på Apelskolan.

Det förändrade sättet att arbeta påverkar även lärarnas roll. Som mentor, ämneslärare och coach kommer de att möta motiverade elever som behöver just deras kompetens för att nå sina mål.

Under november/december provkör elever och lärare delar av systemet och i januari 2015 startas detta arbetssätt på Apelskolan.

Kopplat till arbetet finns en styrgrupp där rektorerna på Apelskolan, ordförande och vice ordförande i barn- och bildningsnämnden, förvaltningschef, verksamhetschef, socialchef och ordföranden i näringslivsrådet ingår.

Sidan uppdaterad: 2014-11-14