Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Falkenberg är nominerad till Guldtrappan

Guldtrappan är ett nytt pris som riktar sig till aktörer som ligger i framkant när det gäller digital skolutveckling. Falkenberg är en av de nominerade kommunerna i landet.

Falkenbergs kommun har under en längre tid arbetat strategiskt med digitalt lärande i skolan och var tidig med satsningen En-till-En, som innebar att många elever fick en personlig dator. I nomineringen till Guldtrappan uppmärksammas bland annat att kommunen tydligt arbetar utifrån ett nätbaserat arbetssätt och använder sig av både kollegialt lärande och digitala lärresurser i den dagliga verksamheten.

Följande sju kriterier används i bedömningen om vem som ska få priset:
1. vision, strategi och plan för digital skolutveckling
2. digital infrastruktur
3. digitala lärresurser och verktyg
4. pedagogiskt ledarskap
5. inkludering av alla elever
6. digitalt förändringsarbete
7. pedagogiskt erfarenhetsutbyte

Finalisterna presenteras efter årsskiftet och prisutdelning sker på Framtidens lärande i maj 2015. Bakom Guldtrappan står bland annat Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolledarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Bakgrund till Guldtrappan                                                                                             Digitaliseringskommissionen har konstaterat att den svenska skolan har halkat efter övriga länder i att lyfta eleverna och utveckla lärandet med användande av modern teknik. Samtidigt är ett mål för den svenska IT-politiken att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för alla elevers utveckling. Därför behöver skolhuvudmännen arbeta strategiskt och målmedvetet med digitaliseringen i lärandet.

Sidan uppdaterad: 2014-10-30