Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Insatser till elever i behov av stöd

Andelen behöriga elever i årskurs 9 har minskat i Falkenbergs kommun från drygt 90 % under 2013 till 85 % år 2014, enligt statistik från Skolverket. Elevernas genomsnittliga meritvärde har också sänkts från 219 (2013) till 212 (2014).

- Vi är bekymrade över den minskade andelen behöriga elever och tar detta på stort allvar, säger barn- och utbildningschef Arja Holmstedt Svensson.

En förklaring till elevernas minskade behörighet är enligt Arja Holmstedt Svensson att antalet elever i behov av extra stöd har ökat. Kommunen har identifierat tre olika grupper av elever som skolan behöver fokusera extra på för att de ska klara målen i grundskolan. Det handlar om elever som sedan tidigare fått olika stödinstatser samt elever som har svårigheter med det svenska språket, till exempel nyanlända. Den tredje gruppen är elever med hög frånvaro, så kallade ”hemmasittare”.

– Att fortsätta med riktade insatser mot de elever som är i behov av stöd och hjälp är ett prioriterat arbete hos oss. Vi har också startat ett samarbete med socialförvaltningen och barn- och ungdomspsykiatrin för att tillsammans se hur man kan stötta dessa elever, poängterar Arja Holmstedt Svensson.

Sidan uppdaterad: 2014-10-03