Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Falkenbergs skolor klättrar i rankning

Från plats 173 till 51. Det blev ett rejält lyft för Falkenberg i Lärarförbundets rankning av Sveriges bästa skolkommuner.

– Vi startade 2007-2008 ett långsiktigt arbete, vi satte upp mål om hur vi skulle klara framtidens krav. Nu har vi byggt upp en hållbar strategi med rutiner och strukturer. Samtidigt måste man hitta utvecklingen hela tiden. Vår vision ”alla ska lyckas” klarar vi allt bättre, säger Arja Holmstedt Svensson, chef på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Lärarförbundet har för trettonde året i rad jämfört de 290 svenska kommunerna. I rankningen utgår man från fjorton olika kriterier. Bland annat tas hänsyn till lärartäthet och andel godkända elever i årskurs 9. Men man tittar också på andelen utbildade lärare, hur friska lärarna är och hur många av eleverna som går vidare till högskolestudier.

Falkenbergs kommun utmärker sig mest i kriteriet ”andel utbildade lärare” – där hamnar kommunen plats 13. Man ligger också väl till när det gäller niornas meritvärden samt andel godkända, på plats 36 respektive 48.

Det finns dock ett kriterium som tynger ner kommunen i rankningen, och det är hur stor andel av eleverna som går vidare till studier på högskola och universitet. Där ligger Falkenberg på 241 plats.

– Hela kommunen har tagit sig an frågan och vi samarbetar också med högskolan i Halmstad för att få hjälp med att skapa bilden av vad våra Falkenbergsungdomar väljer att göra efter avslutade gymnasiestudier. Samtidigt redovisar Skolverket att endast ett fåtal procent av de eleverna som gått fordons-, bygg- och livsmedelsprogrammen går vidare till högre studier, och de yrkesförberedande programmen är ju populära hos oss. Men vi arbetar naturligtvis med att ge våra ungdomar så mycket information som möjligt via våra studie- och yrkesvägledare, men också genom att erbjuda studiebesök och att till exempel vara med på mässor, säger Arja Holmstedt Svensson.

Hallands bästa skolkommun blev enligt Lärarförbundets rankning Halmstad på plats 26. Sedan följer Kungsbacka (48), Falkenberg (51), Varberg (79), Laholm (142) och Hylte (248).

Sidan uppdaterad: 2014-09-10