Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Översyn av framtidens förskolor

Förskolorna i Falkenberg står inför förändringar, med fler barn och fler avdelningar än i dag, då vissa förskolor inte har mer än en avdelning. Nu vill kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, att det ska göras en ny plan för kommunens förskoleverksamhet.

Om kommunstyrelsen fattar beslut på KSAU:s förslag, kommer barn- och utbildningsnämnden att fastställa riktlinjer för vad framtidens förskolor ska ha för inriktning och hur de ska utformas. KSAU efterlyste en större inblick i arbetet, än de haft under utvecklingen av nya typförskolan Werners hage, som öppnade i augusti. Redovisningen ska ske senast 30 september.

Det innebär också, att upphandlingen för förskolan Dals ängar, som var tänkt att följa samma mall som Werners Hage, får avvakta. Detta beror delvis på att kostnaden i nuläget ser ut att bli högre än beräknat. Förskolan i Skogstorp kommer att byggas som planerat.

Sidan uppdaterad: 2014-09-03