Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Stigande resultat för Falkenbergs 9:or

Många av resultaten i Falkenbergs grundskolor har förbättrats det senaste året. Det visar årets upplaga av Öppna jämförelser, en rapport om grundskoleresultaten i Sveriges kommuner. Falkenberg ligger nu inom den översta fjärdedelen i landet.

Rapporten, som ges ut av Sveriges kommuner och landsting, visar starka resultaten när det gäller årskurs 9:s meritvärde, behörighet till gymnasiet och andel elever som når målen i alla ämnen. Undersökningen visar också att kommunen klättrar i rankningen när det gäller 9:ornas resultat i de nationella proven. Sammantaget, när alla parametrar räknas in, så kommer Falkenberg på plats 51 av 289 kommuner.

Rapporten visar inte på lika goda siffror när det gäller andelen elever som klarar samtliga delar av de nationella proven i de lägre åldrarna. Detta kommer därför vara ett fokusområde framöver för Falkenbergs skolor.

Pedagoger och rektorer i de kommunala skolorna har jobbat ihärdigt och strategiskt med att förbättra resultaten under flera år. Några av framgångsfaktorerna är:

  • Utveckling av elevernas psykiska och fysiska lärmiljöer
  • Lärare blir bättre på att kommunicera med varje elev kring hur hon/han kan utvecklas längre
  • Välfungerande rutiner för att följa upp elevernas kunskapsutveckling och fånga upp elever i behov av stöd
  • Lärare och rektorer delar med sig av goda exempel och diskuterar undervisningen
  • Satsningar på IT och lärande

Arbetet med att nå målen i Falkenbergs skolor fortsätter och nästa år hoppas barn- och utbildningsförvaltningen att samtliga resultat ska ha förbättrats.


Sidan uppdaterad: 2014-04-09