Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Ändringar i reglerna för skolskjuts

För att förtydliga reglerna för skolskjuts och för att följa rådande rättspraxis har barn- och utbildningsnämnden beslutat att justera "Regler och riktlinjer för skolskjuts".

Ändringarna kommer att påverka beslut om skolskjuts från och med läsåret 2014/2015.

Lämna eventuell ansökan om skolskjuts före 1 juni för att beslut ska kunna tas före skolstart i höst!


Sidan uppdaterad: 2014-03-31