Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Kvalitetspriset Stjärnan söker nomineringar

Som en del i barn- och utbildningsnämndens satsning på utveckling för högre måluppfyllelse för barn, elever och studerande har Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) instiftat kvalitetspriset "Stjärnan". Kvalitetspriset Stjärnan vänder sig till framgångsrika pedagoger, ”en stjärna”, inom utbildningsväsendet i Falkenbergs kommun i syfte att alla ska lyckas.

Personal inom barn- och utbildningsförvaltningen samt föräldrar och elever kan nominera en pedagog eller arbetslag inom förvaltningen till kvalitetspriset. Underlag för ansökan är pågående eller genomfört arbete som leder till bättre resultat för barn, elever eller studerande inom kommunen. Prissumman är på 20 000 kr och får användas till kompetensutveckling.

I den inskickade nomineringen ska en beskrivning göras av det arbete som ligger till grund för nomineringen. Komplettering och godkännande av den nominerade kan komma att inhämtas.

Utmärkselsen kommer att ske i samband med Världslärardagen på den skola där Stjärnan arbetar.

Nominera en stjärna senast den 1 september!

Sidan uppdaterad: 2014-03-17