Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Bidrag till tekniksatsning för våra barn

Kommunens satsning på teknik och entreprenörskap för barn och ungdomar fick sig en rejäl skjuts idag när de blev tilldelade ett bidrag på 490 000 kr av Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank för att tillsammans med Falkenbergs Näringsliv starta upp en kommunal teknik- och entreprenörskola – KomTek.

Barn. Framtida ingenjör?

Framtidens ingenjör? Kommunen satsar på barn och teknik.

Konceptet sattes på prov för första gången under höstlovet förra året, och en vecka med teknik, konstruktion, design med mera visade sig mer populärt än väntat, både bland tjejer och killar. Och tanken bakom KomTek är just att locka fler barn att intressera sig för teknik, för att kanske senare utbilda sig till t ex ingenjör.

Enligt Karin Delin, kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen, gjordes en utvärdering efter höstlovet och det visade sig att många önskade att det skulle fortsätta.

– Vi är en kommun som vill satsa på teknik och industri. Vi har en teknikförskola, Tullbrons förskola, och vår gymnasieskola är certifierat TeknikCollege. Men däremellan är det ett glapp. Genom att erbjuda KomTek till alla barn och unga kan vi få med även de som går i grundskolan och därigenom behålla intresset under hela skoltiden, säger Karin Delin.

– Medel har avsatts för verksamheten från och med 2016, men vi ville komma igång redan nu, så vi bestämde oss för att ansöka om bidrag, förklarar hon.

Planen för i år är att erbjuda KomTek under vår- och höstlov, och att göra det i gymnasieskolans teknikhus.

Andra kommunala verksamheter som får bidrag av Framtidsbanken är Falkenbergs Gymnasieskola (60 000 kr) för att hålla en entreprenörsdag, samt Mötesplats Mölle (20 000 kr) för att köpa in redskap för egenvård.

Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank bidrar med medel till organisationer, föreningar, företag och privatpersoner med intentionen att skapa tillväxt, bra utbildning och fler arbetstillfällen inom det område där bankens kunder verkar och bor.

Sidan uppdaterad: 2014-03-04