Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
11 av kommunens 13 förstelärare

11 av kommunens 13 förstelärare

Förstelärare ska göra skolan bättre

Utdrag ur Framtid Falkenberg nr 3 2013

- Vårt uppdrag är att driva utvecklingen i skolan framåt, vi ska vara bollplank för rektorerna  och samarbeta med andra lärare för bättre resultat i skolan.

Det säger Pia Larsson, en av 13 pedagoger som från höstterminens start arbetar som förstelärare i Falkenbergs skolor. Hon arbetar på Långavekaskolan i Glommen men är också matematikhandledare för skolorna i Tångaområdet.

Pia Larsson förstelärare

Pia Larsson förstelärare

Satsningen på förstelärare är ett regeringsinitiativ som syftar till att höja nivån på undervisningen och statusen på läraryrket. Över hela landet har förstelärare och lektorer utsetts. Med de nya tjänsterna följer en höjd lön och ett ökat ansvar, inte bara för den egna undervisningen utan också för att stötta andra pedagoger.

Det var i våras som Falkenbergs kommun gick ut med en uppmaning till alla lärare i kommunens skolor att ansöka om tjänsterna. När Pia Larsson sökte var det med hänvisning till det utvecklingsarbete som hon redan var igång med inom matematikundervisningen.

- Jag håller på så mycket med utvecklingsfrågor så jag tyckte att det var naturligt att söka. Det här innebär ytterligare arbetsuppgifter upptill det jag redan gjorde. Det ingår i min tjänst, berättar Pia Larsson.

Utnämningarna gäller till en början i ett år, ett läsår då verksamheten med förstelärare kommer att formas och testas. Sen får förstelärarna anmäla om de är intresserade av att fortsätta.  Rekryteringen av nästa års förstelärare har redan dragits igång.

-Det kan vara svårt att hinna visa resultat på bara ett år, säger Pia Larsson.

Själv har hon arbetat som lärare i 12 år, huvudsakligen i Falkenbergs kommun. Och erfarenheterna hittills av att vara förstelärare är goda, menar hon.

De 13 förstelärarna i Falkenberg finns på en rad olika skolor och arbetar på alla olika stadier. Ibland träffas de för gemensam utbildning och erfarenhetsutbyte.

Sidan uppdaterad: 2013-11-23