Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Rektorerna Maria Wolfhagen och Dan Randelid planerar framtidens gymnasieskola. Foto Barbro Odelberg

Rektorerna Maria Wolfhagen och Dan Randelid planerar framtidens gymnasieskola. Foto Barbro Odelberg

Gymnasieskola under utredning

Utdrag ut Framtid Falkenberg nr 3 2013

Stora förändringar är på gång för Falkenbergs gymnasieskola. På ytan har det mesta varit sig likt det senaste året med delar av lokalerna tagna ur bruk för utredning av eventuella miljöproblem. Men under tiden pågår flera utredningar och projekt om skolans framtid. Det gäller både hur undervisningen ska bedrivas, vilka lokaler som behövs och hur de ska disponeras. Ombyggnadsarbeten kan inte komma igång förrän tidigast 2015.

Sjunkande elevantal, osäkerhet kring lokalerna, kärvande ekonomi – utmaningarna är många för Falkenbergs gymnasieskola. Framtidens skola kan komma att se ganska annorlunda ut. En grupp rektorer och pedagoger har utsetts att driva arbetet med att planera för gymnasieskolan i framtiden. Två av ledamöterna är rektorerna Maria Wolfhagen och Dan Randelid.

- Vi vill ha en pedagogisk idé om hur framtidens skola ska se ut. Hittills har lösningen varit, när det uppstått lokalbrist, att sätta in paviljonger med vanliga klassrum. Men ska vi ha kvar klasserna? Och behövs studiehallar? Det är frågor vi funderar över, säger Dan Randelid.

En bärande fråga är hur gymnasieskolan förbereder eleverna för samhället och framtiden. Att undervisa i slutna klassrum är kanske inte bästa sättet.

Skolan styrs visserligen av en hel del riktlinjer från högre myndigheter. Men det finns inga anvisningar om HUR man ska ge eleverna de kunskaper som krävs, bara VAD de ska lära sig, påpekar Maria Wolfhagen.

 -Det är jättespännande! Att få tänka fritt och utveckla morgondagens skola är bland det roligaste man kan göra, tycker Ulf Olsson, som är verksamhetschef för gymnasieskolan.

Parallellt pågår utredningar om kommande lokalbehov och samlokalisering med Kompetenscentrum, Kulturskolan och stadsbiblioteket under ledning av kommunchef Rolf Landholm. Samlokaliseringen, behovet av nya lokaler och renovering av befintliga lokaler gör att arbetet är både komplicerat och tidskrävande.

-Det kan handla om att behålla, riva eller bygga om hus 2, säger Rolf Landholm, som framhåller att hela ärendet kring gymnasieskolans framtid är ganska komplicerat. Detta är ett av de större objekt man har att hantera i Falkenberg under lång tid.

Hus 2 står tills vidare tomt i väntan på beslut. Studiehallen och kringliggande klassrum tömdes på grund av befarade miljöproblem. Det innebär att det är trångt i vissa delar av skolan, medan andra har utmärkta lokaler.


Sidan uppdaterad: 2013-11-20