Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Omfattande forskning kring högre studier

Varför är inte falkenbergsungdomar så intresserade av att skaffa sig en högre utbildning efter gymnasiet? Det vill Falkenbergs kommun veta och uppdrog därför för två år sedan åt Högskolan i Halmstad att genomföra ett forskningsprojekt kring ungdomar, arbete och framtid i Falkenberg. Sedan dess har mer än tusen personer fått svara på forskarnas frågor.

Forskarna Sara, Helena och Anna

Forskarna Sara, Helena och Anna

(Utdrag ur Framtid Falkenberg nr 3 2013)

Ännu kan inte forskarna Helena Eriksson, Anna Isaksson och Sara Högdin säga så mycket om det samlade resultatet. Det ska presenteras i april nästa år. Men de första analyserna visar att en del ungdomar upplever att de inte får något stöd i sitt val av utbildning, varken från skolan eller hemmen. Det finns en kultur i Falkenberg som inte uppmuntrar unga att studera.

Hittills har ett antal elever i årskurs 9, deras föräldrar och studie- och yrkesvägledare intervjuats. Vidare har alla elever i årskurs 9 och gymnasiets avgångselever fått enkäter att besvara. Alla 25-åringar från Falkenberg, både de som bor kvar och de som flyttat efter 15 års ålder, har också fått enkäter. Resultaten visar att det skiljer en hel del mellan dem som bor kvar och dem som flyttat när det gäller synen på högre utbildning. De utflyttade har högre utbildning. Men vad det beror på är inte klarlagt ännu.

– Kvinnor är mer benägna att utbilda sig än män. Mammorna stöttar ofta sina barn i deras studier, berättar Sara Högdin.

– Vissa 25-åringar som vi intervjuat säger att företagen i Falkenberg inte efterfrågar högre utbildning. De ser hellre att deras anställda får internutbildning. Men andra har en helt annan bild, säger Anna Isaksson. Forskarna kommer att undersöka de olika synsätten närmare.

Den senaste statistiken från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, visar att 29,2 procent av falkenbergsungdomarna började studera vid universitet eller högskola inom tre år efter gymnasiet. Genomsnittet i Sverige är 44,7 procent.  Bara 13,4 gick direkt vidare till högre studier i Falkenberg mot 19,5 i riket.

Forskningen ska inte bara resultera i svar på frågor kring varför det ser ut på det viset. Den ska också skapa en handlingsplan för en förändring. Den vill forskarna ta fram tillsammans med kommunen i en gemensam workshop i vår.

Barbro Odelberg​

Sidan uppdaterad: 2013-11-20