Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Interiör från Hertingskolan

Foto Christel Lind

Ambitiöst förbättringsarbete i grundskolan

-Vi har fått tips om tydliga utvecklingsområdet som vi ska jobba vidare med. Det säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Kerstin Angel (C), efter att ha tagit del av en genomlysning av Falkenbergs grundskolor. Rapporten, som ett konsultföretag tagit fram, tar sikte på ledningsfrågor inom skolan.

Bland det som rapporten pekar på kan nämnas att skillnaderna mellan kommunens skolor, när det gäller bedömning av elevernas prestationer, alltså betygssättning, har minskat. Det är något man bör fortsätta att jobba med genom att hitta sätt för skolorna att dela med sig av sina erfarenheter till varandra.

-Jag är glad att man ser att vi lyckats förbättra likvärdigheten mellan skolorna, säger Kerstin Angel.

För några år sedan fördes pengar över från de lägre årskurserna (åk F-5), till de högre (åk 6-9). Barn- och utbildningsnämnden, BUN, och förvaltningsledningen bör följa resurs- och resultatutvecklingen för de lägsta årskurserna, enligt rapporten.

Nämndens vision för skolan ”Alla ska lyckas” är inte helt tydlig för alla i verksamheten. Den behöver göras tydligare och förankras bättre i lärarkåren, skriver man vidare.

Skolorna arbetar långsiktigt med att höja elevernas resultat. Det arbetet bör fortsätta.

Så här sammanfattar rapportförfattarna Jan Hylén och Öystein Johannesson sin rapport: ”Sammantaget ger genomlysningen bilden av ett ambitiöst arbete som givit framgångar inom flera områden, nu även i fråga om elevernas resultat. Samtidigt återstår en del arbete med att få hela organisationen att dra åt samma håll, att öka likvärdigheten mellan kommunens skolor, att utvärdera och analysera tidigare insatser samt att även fortsättningsvis ha fokus på det långsiktiga arbetet med att förbättra elevernas resultat.”

Under sitt arbete har konsulterna tagit del av en mängd dokument om skolans organisation och arbete. Vidare har de intervjuat förvaltningsledningen, tio rektorer och 22 lärare samt fackliga företrädare.

Sidan uppdaterad: 2013-11-14