Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Smedjans förskola stängs nästa vår

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenberg har beslutat att Smedjans förskola i Skogstorp måste stängas senast sista april nästa år. Orsaken är problemen med inomhusluften i lokalerna.

Smedjans förskola i Skogstorp

Smedjan har länge haft problem med obehaglig lukt i lokalerna. Personalen har upplevt symtom som irritation i ögon och näsa bland annat. Olika undersökningar har gjorts utan att man säkert hittat orsaken. Men en professor i miljömedicin har bedömt att inomhusmiljön inte innebär risk för bestående hälsoproblem. Under de senaste åren har också en rad förbättringar genomförts i lokalerna.

På grund av problemen har kommunen ändå beslutat att bygga en ny förskola intill Smedjan för att, när den är klar, kunna flytta över barnen dit. Bygget var planerat att stå klart vid senaste årsskiftet, men har på grund av överklaganden ännu inte kommit igång. Några grannar har överklagat till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen. Det ligger nu där för avgörande. Innan det är klart kan inte bygget starta. Byggtiden är beräknad till cirka ett år.

Men så länge anser inte miljö- och hälsoskyddsnämnden att man vänta. Den har beslutat att sätta en tidsfrist på sju månader, vilket ger barn- och utbildningsförvaltningen tid att ordna ersättningslokaler för de 70 barnen.

-Vi letar efter lokaler i närområdet. Föräldrarna har inte möjlighet att skjutsa sina barn någon annanstans, säger verksamhetschef Elisabeth Nord.

Uppgifter om att Smedjan måste stängas har vållat oro bland personal och föräldrar. Men med en frist på sju månader bör en evakuering kunna ske utan något barn blir utan omsorg. Personalen har framfört till förvaltningen att de gärna stannar i lokalerna tills den nya förskolan är klar. I praktiken kan det bli fråga om mellan ett halvt och ett år i provisoriska lokaler. Detta under förutsättning att Mark- och miljööverdomstolen, i likhet med tidigare instanser, finner att bygglovet kommit till på korrekt sätt.

Sidan uppdaterad: 2013-10-02