Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Fortsatt positiv trend för grundskolan


Utvecklingen går åt rätt håll och sakta men säkert förbättras resultaten i Falkenbergs grundskolor. Strävan att ligga över riksgenomsnittet är snart inom räckhåll.

Ett sätt för att mäta hur skolverksamheten mår och utvecklas är att titta på det så kallade meritvärdet för respektive skola. Meritvärdet är den genomsnittliga summan av varje elevs 16 bästa betyg och kan därför jämföras med alla andra skolor i Sverige.

Årets siffror för grundskolorna i Falkenberg bekräftar en positiv trend.
- Trenden är att vi sakta men säkert rör oss uppåt. De senaste åren har vi blivit allt bättre på att följa upp, analysera och förbättra vår verksamhet. Och bland lärarna säger man att det nu finns en tydlighet när det gäller våra resultat och mål i kommunens skolor, förklarar Arja Holmstedt Svensson som är förvaltningschef för Barn- och utbildning i Falkenberg.

Alla grundskolor i Falkenberg utom en ökar i år sitt meritvärde. Största klivet tar Apelskolan som gått från 195 i fjol till 217 i år. 

Anledningarna till den positiva utvecklingen är flera, enligt Arja. Dels att man under flera år arbetat målinriktat på att förbättra alla resultat. Men också att man nu börjar se resultaten av utvecklingsarbetet med bland annat satsningen ”en-till-en” som Falkenberg var först ut med bland grundskolorna i Sverige.
- Alla forskare som vi pratade med då sade att det kommer dröja 5-6 år innan man ser resultat på betygnivå. Och det verkar stämma ganska bra, menar Arja Holmstedt Svensson.

Kommunen strävar efter att ligga över riksgenomsnittet och nu känner man att man börjar närma sig. Årets meritvärde för Falkenberg 207 och är endast en poäng från fjolårets genomsnitt i landet. Hur Falkenberg står sig mot övriga Sverige i år blir dock klart först i höst.

Sidan uppdaterad: 2013-06-27