Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Det symboliska "första spadtaget" för Werners hages förskola. Från vänster: Kerstin Angel (ordförande Barn- och utbildningsnämnden), Arja Holmstedt Svensson (förvaltningschef Barn- och Utbildning), Lars-Erik Lundin (projektledare) och Thomas Gustafsson (Tage & Söner).

Det symboliska "första spadtaget" för Werners hages förskola. Från vänster: Kerstin Angel (ordförande Barn- och utbildningsnämnden), Arja Holmstedt Svensson (förvaltningschef Barn- och Utbildning), Lars-Erik Lundin (projektledare) och Thomas Gustafsson (Tage & Söner).

Spaden i marken för ny typ av förskola

Det symboliska "första spadtaget" har tagits för den framtida typen av förskolor i Falkenberg. Och det handlar om klimatsmarta lågenergihus där ledorden är kvalitet och flexibilitet. Våren 2014 ska den första vara klar.

Arbetet med att bygga den första vid Tröinge ängar är redan igång. Om ett par veckor startar bygget av den andra, i Skogstorp. Och det kan bli fler. För tanken är att detta är den nya typen av förskolor som ska byggas i Falkenberg framöver.

Arkitekternas skiss av den framtida förskolan.

Arkitekternas skiss av den framtida förskolan.

Huskroppen ska påminna om en gammal hederlig lada, enligt arkitektfirman. Men byggnaderna och framför allt verksamheten är nog så långt ifrån en ladugård man kan komma.
- De är lågenergihus med klimatsmarta lösningar för luft, värme, kyla med mera, berättade kommunens projektledare Lars-Erik Lundin och tillade att förskolorna även kommer ha solpaneler på taken.

Barn- och utbildningsnämnden ordförande Kerstin Angel (C) lyfte fram orden kvalitet och flexibilitet innan hon satte sin spade i marken.
- Förr byggde man fler och mindre förskolor. Nu går vi mot att bygga dem större för att skapa flexibilitet och kvalitet för personalen, verksamheten och barnen, sade hon och inflikade att hon tycker det ska bli extra intressant att se om närheten till tågstationen lockar fler pendlande föräldrar att söka sig till förskolan. Byggnaderna är förberedda för att kunna byggas om till gruppbostäder om ett sådant behov uppstår i framtiden.

Sidan uppdaterad: 2013-06-19

Här byggs den första förskolan


Visa Werners hage på en större karta