Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Karriärtjänster inom skolan utsedda

Tretton lärare inom Falkenbergs kommuns skolor har utsetts till förstelärare, en ny form av karriärtjänst för pedagoger.

Regeringen har avsatt pengar till kommunerna för att kunna lyfta fram och uppmuntra goda pedagoger. I Falkenbergs kommun har åtta olika kriterier satts upp för förstelärare och lektorer. Och nu har barn- och utbildningsförvaltningen gjort sitt första urval bland de sökande.

”Försteläraren har stor kunskap om de ämnen han/hon undervisar i, hur elever lär sig och om hur man organiserar för lärande. Genom att kombinera en förståelse för ämnet, dess didaktik och elevernas erfarenheter kan försteläraren alltid rikta in sin undervisning på det väsentligaste. Försteläraren är väl förtrogen med de styrdokument och yrkesetiska principer som påverkar yrkesvardagen.

Försteläraren har höga förväntningar på sina elever, bryr sig om barnen/ungdomarna och visar dem respekt. Att kontinuerligt granska, ompröva och utveckla sin yrkesutövning är för försteläraren en naturlig och ständigt pågående process.”

Så heter det bland annat i de kriterier som barn- och utbildningsförvaltningen satt upp. Att se till att eleverna når goda resultat är nummer ett på kriterielistan.

De lärare som valts ut som goda exempel och som därför också kan se fram mot höjd lön är: Jan Sandberg Falkenbergs gymnasieskola/kompetenscentrum, Linda Möller Vessigebroskolan, Irhan Kasic Falkenbergs gymnasieskola, Sophia Andersson Vessigebroskolan, Lina Agrell Långåsskolan, Susanne Johansson Ljungbyskolan, Sara Edman Tånga Montessori, Sten Hansson Falkenbergs gymnasieskola, Lena Lorentzen Apelskolan, Pia Larsson Långavekaskolan, Per Brattlöf Skogstorpsskolan, Camilla Trönsdal Falkenbergs gymnasieskola, Mats Bengtsson Vinbergsskolan.

Sidan uppdaterad: 2013-06-04