Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Framtidsidéer för gymnasiet

Stora förändringar behövs inom Falkenbergs gymnasieskola om skolans budget ska komma i balans. Det visar en utredning som kommunen låtit göra.

Några punkterna i utredningens förslag är:

  • Färre program och inriktningar
  • Samverkan inom Halland med regionen och övriga kommuner
  • Mer lärlingsutbildning
  • Strategi för att få fler att studera vidare efter gymnasiet
  • Minskad utpendling till skolor i andra kommuner
  • Kartläggning av arbetsmarknadens behov inom regionen

Utredaren, Margareta Perborg, har gjort en noggrann genomgång av gymnasieskolan och vilka förändringar som är på gång när det gäller elevantalet och elevernas förstahandsval.  Just sjunker antalet ungdomar i åldrarna 16 till 18 år. Om två år nås den lägsta nivån och sen dröjer det ganska länge innan antalet börjar stiga igen. Falkenberg har dessutom en omfattande utpendling, 28 procent av gymnasieeleverna från Falkenberg gick förra året i skola i någon annan kommun, huvudsakligen i Halmstad. Bara ett fåtal pendlade in till Falkenberg.

Kommunstyrelsen beslöt att skicka utredningen till barn- och utbildningsförvaltningen som senast 20 augusti ska redovisa förslag till åtgärder.

Frågor kring skolans lokaler måste lösas, men där finns ännu inget färdigt förslag.

Sidan uppdaterad: 2013-06-04